"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Arxiv / Xəbərlər müfəssəl

30.01.2012

YENİ NƏSLƏ — YENİ TƏDRİS VƏSAİTLƏRİ

İNNOVATİV TƏDRİS VƏSDAİTLƏRİ seriyasından "ZOOLOGİYA 7-8" vəsaiti çapdan çıxmışdır və artıq satışdadır. Kitab Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2011-ci ildə keçirdiyi dərslik müsabiqəsinin qaliblərindəndir.

Müəlliflər: Yaşar Seyidli, Qiyas Quliyev, Xumar Əhmədbəyli

Elmi resenzentlər:
İ.Х.Ələkbərov— AMEA-nın müxbir üzvü, biologiya elmləri doktoru, professor, T.K.Mikayılov— biologiya elmləri doktoru, professor, Z.M.Məmmədov — biologiya elmləri doktoru, B. Ə. Əhmədov— biologiya elmləri namizədi, Т.Х.Şəmiyev— kənd təsərrüfatı elmləri namizədi.

 

 

Vəsaitin əsas xüsusiyyəti — onun tədris proqramına tam uyğun olmasıdır. Kitabda müsabiqəyə təqdim olunan struktur saxlanılmış və tədris metodikasının müasir tələbləri  nəzərə alınmışdır.

 

       

 

İlk dəfə tətbiq olunan yeni tərtibat — illüstrativ kompozisiyalar, erqonomik dizayn, sual və tapşırıqlar, terminlərin qısa şərhi, elektron nəşrlərlə işləmək imkanı, laboratoriya işləri və test nümunələri tədris materilalının şagird tərəfindən daha yaxşı mənimsənilməsinə faydalı yardımçı olacaq. 

 

    

 

 

     

 

Vəsaitdə verilmiş izahlı və yoxlama test tapşırıqları baza biliklərini möhkəmləndirəcək, ensiklopedik materiallarf isə şagirdin dünyagörüşünü genişləndirəcəkdir.

 

     

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı