"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Biologiya məktəbdə. Elmi-metodik jurnal

“Biologiya məktəbdə” jurnalı Azərbaycan dilində nəşr olunan ilk biologiya istiqamətli məcmuədir. Biologiyanın tədrisində bu vacib istiqamətlərin kəsişmə nöqtəsi aşağıdakı qaydalara əməl etməyi müəllimlər qarşısında məqsəd qoyur:

· Didaktik materialın məqsədəuyğun surətdə seçilməsi;

· Tədris materialının verilməsində optimal xüsusiyyətlərin müəyyən edilməsi;

· Şagirdlərlə tədris fəaliyyətinin qurulması;

· Şagirdlərdə elmi dünyagörüşün formalaşdırılması.

 

Bütün bunlaın həyata keçirilməsi müəllimdən daim öz üzərində işləməyi və yeni materiallarla tanş olmağı, dərs mövzularina aid plan qurmaq və müxtəlif konkret konspektlər hazırlamağı tələb edir.

“Biologiya məktəbdə jurnalının nəşri biolgiya profilli pedaqoji universitet tələbələrə, gənc müəllimlərə kömək məqsədi daşıyır,  onları bioloji biliklərin müasir səviyyəsi və bu sahədə olan elmi yeniliklər və kəşflərlə tanış etmək jurnalın əsas istiqamətidir. Bununla yanaşı, şagirdlərin məktəb olimpiadasına və qəbul imtahanlarına hazırlığına metodik cəhətdən yardım göstərək nəzərdə tutulur.

Müəllif: Seyidli Y.M.

İl: 2007

Fənn: Biologiya

Ədəbiyyatın növü: elmi-metodik jurnal

Təhsil səviyyəsi: Orta

ISBN: 978-9952-430-00-4

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı