"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Geyimin hazırlanma texnologiyası

  1. 2009-cu ildə  “Bakı nəşriyyatı” tərəfindən ixtisas-peşə təhsili müəssisələri üçün hazırlanmış “Geyimin hazırlanma texnologiyası” dərsliyinin əsas məqsədi, dərzi ixtisaslı qruplarda müxtəlif görünüşlü geyimlərin texnoloji hazırlanması üçün nəzəri biliklərin və təcrübi bacarıqların şagirdlər tərəfindən düzgün mənimsənilməsini aşılamaqdir.

Dərzi müxtəlif geyimlərin hazırlanmasında istifadə olunan materialların əlamətlərinə görə fərqləndirməyi, materialların keyfiyyətindən asılı olaraq onlar əl üsulu ilə və ya maşında işləməyi, ütü əməliyyatlarını (əl və ya maşınla), hazır məmulatın nöqsanlı hissələrini aşkar etməyi, tapşırığı verilən dəblə biçməyi, yeni texnologiyadan baş çıxarmağı, əməyi düzgün təşkil etməyi və əmək alətləri ilə sərbast davranmağı bacarmalıdır.

Müasir dövrümüzdə dərzilik – çoxmərhələli bir prosesdir. Dərzilər tikiş fabriklərində, atelyelərdə və ya fərdi fəaliyyət göstərə bilərlər. Dərzilik sənətinə bütün tkiş növlərini bilmək və məmulatların təmiri də daxildir.

Müəllif: Xəlilova Z.İ.

İl: 2009

Fənn: Geyimin hazırlanma texnologiyası

Ədəbiyyatın növü: Dərslik

Təhsil səviyyəsi: İlk peşə təhsili

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı