"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Kokteyl və içkilərin hazırlanma texnologiyası

  1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş, ilk peşə-ixtisas müəssisələri üçün “Kokteyl  və içkilərin hazırlanma texnologiyası” dərsliyi  “Bakı” nəşriyyatı tərəfindən 2009-cu ildə hazırlanmışdır.

Dərslikdə milli və başqa xalqların müxtəlif çeşidli içkilərinin hazırlanma üsulları haqqında ətraflı bəhs olunmuşdur.

Son zamanlar respublikamızda, xarici ölkələrlə yanaşı, Azərbaycan istehsalı olan qarışıq içkilərdən, meyvə şirələri və şərbətləri, süd məhsulları, müxtəlif spirtli içkilərdən və şərab məhsullarından geniş istifadə edilir. Alkoqollu içkiləri tərkibindəki spirtin faizinə görə üç əsas qrupa bölmək olar:

– 50-90 kub sm həcmində olan kokteyllər;

– 150-300 kub sm həcmində olan sakitləşdirici və sərinləşdirici içkilər;

– 500 kub sm-dən yuxarı həcmdə olan içkilər.

İçki çeşidinin çox olmasına baxmayaraq, yeni içkilərin yaradılması davam edir.

Müəllif: Allahverdiyeva R.M., Axundov C.C.

İl: 2009

Fənn: Kokteyl və içkilərin hazırlanma texnologiyası

Ədəbiyyatın növü: Dərslik

Təhsil səviyyəsi: İlk peşə təhsili

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı