"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

İctimai iaşə müəssisələrində kalkulyasiya və uçot

  1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş, ilk peşə-ixtisas müəssisələri üçün “İctimai iaşə müəssisələrində kalkulyasiya və uçot” dərsliyi  “Bakı” nəşriyyatı tərəfindən 2009-cu ildə hazırlanmışdır.

Dərslikdə uçotun yaranması və inkişafi tarixi haqqında ətraflı bəhs edilmişdir. Hələ eramızdan əvvəl XIII əsrə qədər Qədim Misirdə yazılı uçot mövcud olmuş, sonralar Roma dövlətində daha geniş inkişaf etdirilmişdir. Bəşəriyyət tarixində bir iqtisad elmi kimi, mühasibat uçotunun nəzəri və metodik əsasları dünya alimləri, mütəxəssisləri tərəfindən daimtəkmilləşdirilməklə, bazar iqtisadiyyatının formalaşması sahibkarlığın inkişafı və idarəetmə sistemində mühüm amilə çevrilmişdir. Mühasibat uçotu təsərrüfat əməliyyatlarının kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini mövcud qanunçuluqla müəyyən edilmiş sənədlər əsasında pul və miqdar ifadəsində əks etdirməklə öyrənir və fasiləsiz nəzarəti həyata keçirir. Mühasibat uçotunda əsasən pul ölçüsündən istifadə edilir.

Müəllif: Allahverdiyeva R.M., Axundov C.C.

İl: 2009

Fənn: İctimai iaşə müəssisələrində kalkulyasiya və uçot

Ədəbiyyatın növü: Dərslik

Təhsil səviyyəsi: İlk peşə təhsili

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı