"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Əmtəəşünaslıq

  1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş, ilk peşə-ixtisas müəssisələri üçün “Əmtəəşünaslıq” dərsliyi  “Bakı” nəşriyyatı tərəfindən 2009-cu ildə hazırlanmışdır.

Malların istehlak dəyərləri əmtəəşünaslıq elmi vasitəsilə öyrənilir. Əmtəəşünaslığın vəzifələri çox geniş olmaqla, malların faydalı xassələrini aşkar etməkdən, onlardan istifadə olunması üsullarını, keyfiyyətinin müəyyən edilməsi metodlarını, saxlanma üsullarını axtarıb tapmaqdan, saxlanan zaman itki törədən səbəbləri, bu itkilərin azaldılma yollarını öyrənməkdən ibarətdir.

Ticarət işçiləri sənaye məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət etməli, ticarət şəbəkəsinə keyfiyyətsiz malların daxil olmasına yol verməməli, sənaye və kənd təsərrüfatından daha yüksək keyfiyyətli, müxtəlif çeşidli mallar buraxılmasını tələb etməli, ticarət mədəniyyətini yüksəltməli, malların itkisi ilə ciddi mübarizə aparmalıdır. Şübhəsiz ki, ticarət işçiləri, xüsusi ilə də satıcılar, əmtəəşünaslar yalnız əmtəəşünaslıq elmini mənimsədikləri halda bu vəzifələri müvəffəqiyyətlə yerinə yetirə bilərlər.

Müəllif: Allahverdiyeva R.M., Axundov C.C.

İl: 2009

Fənn: Əmtəəşünaslıq

Ədəbiyyatın növü: Dərslik

Təhsil səviyyəsi: İlk peşə təhsili

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı