"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Kulinariya-1

  1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş, ilk peşə-ixtisas müəssisələri üçün “Kulinariya–1” dərsliyi “Bakı” nəşriyyatı tərəfindən 2009-cu ildə hazırlanmışdır.

Azərbaycan xalqının özünəməxsus dadlı və ləziz milli mətbəxi vardır. Azərbaycan milli kulinariyası bölgə mətbəxləri əsasında qurulmuşdur.

Xörəyin düzgün qaydada bişirilməsini öyrənmək aşpazın ən mühüm vəsifəsidir. Xörək hazırlanan zaman məhsulların kulinar emalından keçirilməsi bir sıra ardıcıl əməliyyatdan ibarətdir ki, bunların hamısına birlikdətexnoloji proses deyilir. Bu proses iki əsas mərhələdən, yəni məhsulun ilk emalındanisti emaldan keçil­mə­sindən ibarətdir. İlk emalın müxtəlif üsullarını tətbiq etməklə xammal yarım­fabrikat və­ziy­yətinə gətirilir; məsələn, məhsulların növləşdirilməsi, yuyulması, so­yulması, doğ­ran­ması, əzilməsi və s. İkinci mərhələdə ilk hazırlanmış xammal istilik emalından keçi­rilir, yəni suda bişirilir, qovrulur, öz buğunda bişirilir və s.

Xörək bişirilməsi işində tex­noloji prosesin düzgün aparılması aşpazdan nəzəri bilik və təcrübə vərdişləri tələb edir. Yalnız bu şəraitdə yaxşı tam xassələrinə malik, qidalı və zahiri görü­nüşünə görə cəlb­edici olan yüksək keyfiyyətli xörək hazırlana bilər.

Müəllif: Allahverdiyeva R.M., Axundov C.C.

İl: 2009

Fənn: Kulinariya-1

Ədəbiyyatın növü: Dərslik

Təhsil səviyyəsi: İlk peşə təhsili

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı