"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Təsviri incəsənət –3. Müəllim üçün metodik vəsait

  1. Təsviri incəsənət fənnindən Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu) əsasında hazırlanmış 3-cü sinif dərslik komplekti – dərslik, iş dəftəri və müəllim üçün metodik vəsaitdən ibarətdir.

Təsviri incəsənət fənni şagirdlərin estetik dünyagörüşünü və hissiyyat aləmini inkişaf etdirmək, hadisələri bədii təsvir vasitələri ilə ifadə etmək bacarıqlarını formalaşdırır. Dərslik komplekti şafirdin yalnız təsvir bacarıqlarına deyil, onun ümumi inkişafına istiqamətlənərək düşünməyə sövq edir, onlarda müstəqil tədqiqatçılıq, yaradıcılıq və vərdişlər aşılayaraq tənqidi təfəkkürü inkişaf etdirir. Dərslikdə verilən biliklər müxtəlif həyat hadisələri ilə, fənlər ilə inteqrasiya olunaraq mövzunun, anlayışın daha dərindən başa düşülməsinə xidmət edir.

Müəllim üçün metodik vəsaitdə dörd vahid üzrə cəmlənmişdir:

I. Təbiətin emalatxanasında

II. İnsan təbiətdən öyrənir

III. Sənətkarın emalatxanasında

IV. Şəhərimizin incəsənəti

 

Bu dərslik komplekti müəllimlərə və valideynlərə uşaqların təsviri incəsənətlə ünsiyyəti prosesini daha səmərəli və sevindirici etməyə imkan verəcək, eyni zamanda şagirdlərin yaradıcılıq imkanlarının inkişafına və onlarda incəsənətə maraq oyanmasına kömək edəcək.

Müəllif: Cəlilova Y.Q., Cəfərzadə K.Ə.

İl: 2010

Fənn: Təsviri incəsənət

Sinif: 3

Ədəbiyyatın növü: Müəllim üçün metodik vəsait

Təhsil səviyyəsi: İbtidai təhsil

ISBN: 978-9952-428-10-4

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı