"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Təsviri incəsənət –2. Müəllim üçün metodik vəsait

  1. Təsviri incəsənət fənnindən Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu) əsasında hazırlanmış 2-ci sinif dərslik komplekti – dərslik, iş dəftəri və müəllim üçün metodik vəsaitdən ibarətdir.

Müəllim üçün metodik vəsaitdə aşağıdakı materiallar öz əksini tapmışdır:

– 2-ci sinif üzrə məzmun standartları;

– Dərslik komplektində dərslərin mövzular üzrə planlaşdırılması. Burada fənn üzrə məzmun standartlarının reallaşma cədvəli və illik iş planı, fənlərarası inteqrasiya imkanları və dıgər fənlərin uyğun alt standartları ilə inteqrasiya cədvəli birlikdə göstərilmişdir;

–        Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilmə prinsipləri və formaları barədə;

–        Təlimin təşkilində istifadə olunan üsullar;

–        Dərsin mərhələlər üzrə planlaşdırılma nümunələri.

Dərsin planlaşdırılması nümunələrində tövsiyə olunan materiallardan tədris prosesində istifadə edilməsi konkret situasiyalardan asili olaraq, müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilir. Dərslər aşağıdakı mərhələlərlə aparılır və vaxt bölgüsü sinfin hazırlığına əsasən təqribi olaraq müəyyən edilmişdir:

  1. Motivasiya, tədqiqatın qoyulması (5-7 dəq.);
  2. Tədqiqatın aparılması (20-23 dəq.);
  3. Məlumat mübadiləsi (5-7 dəq.);
  4. Məlumatın müzakirəsi və təşkili (5-7 dəq.);
  5. Nəticələr çıxarılması (3-5 dəq.);
  6. Qiymətləndirmə (2-3 dəq.);
  7. Yaradıcı tətbiqetmə.

Müəllif: Cəlilova Y.Q., Cəfərzadə K.Ə.

İl: 2009

Fənn: Təsviri incəsənət

Sinif: 2

Ədəbiyyatın növü: Müəllim üçün metodik vəsait

Təhsil səviyyəsi: İbtidai təhsil

ISBN: 978-9952-433-09-1

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı