"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Təsviri incəsənət-1. Müəllim üçün metodik vəsait

  1. Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum) əsasında ilk dəfə hazırlanmış“Təsviri İncəsənət” fənnindən 1-ci siniflər üçün müəllimlər üçün metodik vəsait, iş dəftərindən ibarət tədris komplekti təqdim olunur. İnsanın, cəmiyyətin həyatında incəsənətin rolu, uşağın inkişafında incəsənətin mahiyyəti vəsaitin ana xəttini təşkil edir. Uşaq mütaliə etməyi, obrazlar yaratmağı, ətrafda baş verən hadisələrə münasibət bildirməyi, yaratdıqı obraza xarakter verməyi bacarmalıdır. Bu xüsusiyyətlərə müəllim tərəfindən düzgün tədris olunan “Təsviri incəsənət” fənninin köməyi ilə yiyələnmək mümkündür.

Təqdim olunan tədris komplektində ibtidai siniflərdə təsviri sənət dərslərinin bəzi praktik saatlarının kompüterlər vasitəsilə keçirilməsi imkani nəzrə alınmışdır. Müəllimlər praktik işlər zamanı “İnfo-ko 1” diskinin 5-9-cu bölmələrindən istifadə etməklə, şagirdlərə dərketmə qabiliyyətini sürətləndirə bilərlər.

Müəllif: Cəfərzadə K.Ə., Abbasova Ş.A.

İl: 2009

Fənn: Təsviri incəsənət

Sinif: 1

Ədəbiyyatın növü: Müəllim üçün metodik vəsait

Təhsil səviyyəsi: İbtidai təhsil

ISBN: 978-9952-430-08-6

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı