"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Fizika 6. İş dəftəri

Təqdim olunan iş dəftərinin əsas məqsədi şagirdin təlim materiallarını daha dərindən qavraması və əldə olunan biliklərin möhkəmləndirilməsini təmin etməkdir.

Biliyin möhkəmləndirilməsi təlim prosesinin mühüm mərhələsidir: təlimin iş dəftəri vasitəsilə təşkili dərslikdəki metodoloji mərhələlərin zəruri davamıdır.

Şagirdin iş dəftərini onun onun şəxsi portfoliosunda saxlamaq və ilin sonunda təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə etmək tövsiyə olunur.

Müəllif: Murquzov M.İ., Abdurazaqov R.R., Əliyev R.M.

İl: 2013

Fənn: Fizika

Sinif: 6

Ədəbiyyatın növü: İsh dəftəri

Təhsil səviyyəsi: Orta

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı