"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Coğrafiya-6. Müəllim üçün metodik vəsait

Müəllim üçün metodik vəsaitdə aşağıdakı materiallar öz əksini tapmışdır:

·  dərsliyin tədris vahidləri üzrə məzmunu;

·  dərslik komplektinin mövzular üzrə strukturu;

·  fənn üzrə məzmun standartlarının reallaşma cədvəli və illik planlaşdırma nümu­nəsi;

·  fənlərarası inteqrasiya imkanları və digər fənlərin uyğun alt standartları ilə inteqrasiya cədvəli;

·  şagird nailiyyətlərini qiymətləndirmə prinsipləri və formaları;

·  gündəlik planlaşdırmaya dair nümunələr;

·  hər mövzu üzrə qruplaşdırılmış təlim materiallarının dərslik səhifələrinin ki­çil­dil­miş surətləri üzərində sxematik təsviri;

·  hər mövzuda qruplaşdırılmış təlim materialları üzrə iş texnologiyasının şərhi;

·  müəllimlər üçün mövzu üzrə əlavə məlumatlar;

·  müəllimin istifadə edə biləcəyi mənbələr.

Müəllif: Seyfullayeva N.S., Şabanova Y.Ə., Rakçeyeva İ.F.

İl: 2013

Fənn: Coğrafiya

Sinif: 6

Ədəbiyyatın növü: Müəllim üçün metodik vəsait

Təhsil səviyyəsi: Orta

PDF: Yüklə

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı