"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Təsviri incəsənət-6. Müəllim üçün vəsait

Təsviri incəsənət fənni üzrə müəllim üçün metodik vəsaitdə aşağıdakı materiallar öz əksini tapmışdır:

•     təsviri incəsənət fənn kurikulumu haqqında;

•     fənn üzrə məzmun standartlarının reallaşma cədvəli və illik planlaşdırma nümunəsi;

•     şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilmə prinsipləri və formaları;

•     fənlərarası inteqrasiya imkanları və digər fənlərin uyğun alt standartları ilə inteqrasiya cədvəli;

•     inklüziv təlim prinsipləri haqqında ümumi məlumat;

•     müəllim üçün metodik vəsaitdə istifadə olunan forma və üsullar;

•     dərsin fəal təlim mərhələləri üzrə planlaşdırılma nümunələri;

•     müəllimlər üçün mövzu üzrə əlavə məlumatlar;

•     bölmə və vahidlər üzrə qiymətləndirmə vasitələri;

•     müəllimin istifadə edə biləcəyi mənbələr.

Təsviri incəsənət dərsləri məşğələ növləri vasitəsilə təqdim edilir: mövzu üzrə rəsm, naturadan rəsm, dekorativ fəaliyyət, aplikasiya, konstruksiya, yapma, təsviri sənət əsərləri ilə tanışlıq.

Müəllif: Cəlilova Y.Q., Cəfərzadə K.Ə., Məmmədova M.İ.

İl: 2013

Fənn: Təsviri incəsənət

Sinif: 6

Ədəbiyyatın növü: Müəllim üçün metodik vəsait

Təhsil səviyyəsi: Orta

PDF: Yüklə

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı