"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Biologiya 6. Müəllim üçün vəsait

Müəllim üçün metodik vəsait təlimin səmərəli təşkilində müəllim üçün isti­qa­mət­ve­­rici rol oynayır. Metodik vəsaitdə hər bir mövzu üzrə dərsdə reallaşdırılması nə­zər­də tutulan alt ­stan­dart­lar, bu standartların reallaşdırılmasına xidmət edən təlim məq­sədləri, dərslikdə ve­rilmiş təlim materialları ilə iş texnologiyaları, dərsin məq­səd­lərində nəzərdə tu­tul­muş nəticələrə nail olmaq dərəcəsini qiymətləndirmək üçün me­yarlar, üç səviyyədə formativ qiymətləndirmə nümunələri ve­ril­miş­dir.

 

Müəllif: Əhmədbəyli X.E., Seyidli Y.M., Əliyeva N.İ.

İl: 2013

Fənn: Biologiya

Sinif: 6

Ədəbiyyatın növü: Müəllim üçün metodik vəsait

Təhsil səviyyəsi: Orta

PDF: Yüklə

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı