"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Coğrafiya-6. Dərslik

Dərslik komplekti Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün VI sinif “Coğrafiya” fənn kurikulumu əsasında hazırlanmışdır. Komplekt dərslik və metodik vəsaitdən ibarətdir.

Dərsliyin məzmunu və quruluşu təkcə bilik və bacarıqların formalaşdırılmasına de­yil, növbəti siniflərdə coğrafiya fənninə maraq yaratmağa, həyati bacarıqların əldə edilməsinə zəmin yaradır.

Dərslikdə təbiət, insan və təsərrüfat əlaqələrinə kompleks yanaşılmışdır. Kursun mühüm bir hissəsi Yerin təbəqələrini – Yer qabığı, atmosfer, hidrosfer və biosferi əhatə edir. Digər tədris vahidləri isə Yer kürəsinin əhalisi, coğrafi biliklərin inki­şafı, kartoqrafiyanın əsasları, Yerin planet kimi  əsas xüsusiyyətlərindən bəhs edir.

Müəllif: Əlizadə E.K., Seyfullayeva N.S., Rakçeyeva İ.F., Şabanova Y.Ə.

İl: 2013

Fənn: Coğrafiya

Sinif: 6

Ədəbiyyatın növü: Dərslik

Təhsil səviyyəsi: Orta

PDF: Yüklə

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı