"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Biologiya 6. Dərslik

Kurikulum əsasında yazılmış ilk Biologiya dərsliyidir.

Dərsliyin məzmun və quruluşu şagirdlərdə təkcə nəzərdə tutulan bilik və ba­ca­rıq­la­rın formalaşdırılmasına deyil, ümumilikdə biologiya fənninə maraq oyatmağa və hə­yati bacarıqların əldə edilməsinə imkan yaradır.

Dərslikdə təlim materialının məzmunu, metodik və əyani-illüstrativ tərkibi vahid və tam şəkildə formalaşdırılmışdır. Dərsliyin metodoloji konsepsiyası şagirdlərdə idraki, informativ-kommunikativ və psixomotor bacarıqların formalaşdırılmasına xidmət edir. Adətən, təlim materiallarının mənimsənilməsi və uyğun fəaliyyət növ­lərinin tətbiqi dörd əsas metodoloji mərhələyə bölünür: ilkin təsəvvürlərin for­ma­laşdırılması; onların inkişafı; qazanılan bilik və bacarıqların tətbiqi; onların qiy­­mətləndirilməsi. Dərslikdə tədris prosesinin sadalanan metodoloji mərhələləri cid­di gözlənilmişdir.

Müəllif: Seyidli Y.M., Əhmədbəyli X.E., Əliyeva N.İ.

İl: 2013

Fənn: Biologiya

Sinif: 6

Ədəbiyyatın növü: Dərslik

Təhsil səviyyəsi: Orta

PDF: Yüklə

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı