"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Beynəlxalq İnformatika Olimpiadaları

Kitab Azərbaycanda informatika üzrə olimpiadaların əsasını qoyan, Beynəlxalq İnformatika Olimpiadalarında Azərbaycan komandasının rəhbəri RAMİN MAHMUDZADƏNİN 75 illiyinə həsr olunur

 

Elmi redaktor:
Rasim Əliquliyev, AMEA-nın muxbir uzvu, texnika elmləri doktoru, professor

 

YUNESKO-nun dəstəyi ilə məktəblilər arasında kecirilən Beynəlxalq İnformatika Olimpiadaları (BİO) dunya olkələrində təhsilin və innovativ təhsil texnologiyalarının inkişafında muhum rol oynayır. Elə ilk olimpiadadan (1989) sonra aydın oldu ki, beynəlxalq səviyyədə uğur qazanmaq ucun proqramlaşdırma sahəsində xususi istedadlı şagirdlərlə geniş iş aparılmalıdır. İlk novbədə, olimpiada məsələlərini və onların həll usullarını əhatə edən cap və ya elektron materiallar olmalıdır. Azərbaycanın bu yarışlara 1993-cu ildən qatılmasına, deməli, aradan 18 il kecməsinə baxmayaraq, təəssuf ki, bu gunədək ana dilimizdə informatika uzrə olimpiadalara aid hec bir vəsait nəşr olunmayıb.
Belə bir durumda nəinki şagirdlərin coxu, hətta onların muəllimləri də informatika uzrə beynəlxalq olimpiadaları əlcatmaz zirvə sayaraq oraya can atmırlar. Məhz belə yanlış təsəvvuru aradan qaldırmaq və gələcək olimpiadaçılara yardımcı olmaq istəyi ilə yazılmış bu kitabda beynəlxalq olimpiadaların kecirilməsi qaydalarından tutmuş olimpiada məsələləri, onların həll metodikası və beynəlxalq olimpiadalara hazırlıq proqram larınadək ən muhum sahələr işıqlandırılır.

Müəllif: Sadıqov İ.C.

İl: 2012

Fənn: İnformatika

Ədəbiyyatın növü: Əlavə vəsait

Təhsil səviyyəsi: Orta

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı