"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Информатика-4. Методическая пособие для учителя (2011)

Утверждено Министерством образования Азербайджанской Республики.

Учебный комплект "Информатика" для 4-х классов, разработанный на основе Концепции общего образования Азербайджанской Республики (национальный курикулум), включает учебник, методическое пособие для учителя и рабочую тетрадь.

Пособие для учителя включает следующие материалы:

• Результаты обучения по содержательным линиям ступени обучения.

• структура учебного комплекта по темам;

• таблица межпредметной интеграции;

• примеры планирования урока по этапам;

• учебные стратегии, используемые на уроках, подробно описаны в методических пособиях по "Информатике" для 1-го, 2-го и 3-го классов;

• Принципы и формы оценивания достижений учащихся;

• авторами была разработана электронная версия программного обеспечения самооценивания;

• использование современных информационных технологий при изучении информатики в 4-м классе;

• дидактические игры по разынм темам для повышения активности учащихся;

• дополнительная информайия по теме для учителя;

• источники, которые могут быть использованы учителем.

Müəllif: Mahmudzadə R.Ə., Sadıqov İ.C., İsayeva N.R.

İl: 2011

Fənn: Информатика

Sinif: 4

Ədəbiyyatın növü: Müəllim üçün metodik vəsait

Təhsil səviyyəsi: начальная образование

ISBN: 978-9952-8145-2-1

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı