"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Təsviri incəsənət-4. Dərslik (2011)

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 04.07.2011-ci il 1197 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikasında ümumi orta təhsilin konsepsiyası (milli kurikulum) əsasında hazırlanmış 4-cü siniflər üçün "Təsviri İncəsənət" fənnindən dərslik komplekti - dərslik, müəllim üçün metodik vəsait iş dəftərindən ibarətdir.

Əlvan illüstrasiyalarla zəngin olan dərslik kiçikyaşlı məktəblilərdə incəsənət aləmi ilə ünsiyyət yaratmağa, "Təsviri incəsənət" fənni üzrə bədii biliklərin sistemləşməsinə və yaradıcı təfəkkürün formalaşmasına yardım göstərir. Dərslik əhatəli məzmuna malikdir. Dərs ilinin rüblərinə uyğun olaraq 4 vahidi özündə birləşdirir. Hər bir mövzu tapşırıqlarla müşayiət olunur. Dərs ilinin lik 3 rübü ərzində öyrənilən materiallar əsasında uşaqlar Azərbaycanın orta əsr memarlığı və məişət mədəniyyətinin tarixi barədə təsəvvürlərə yiyələnirlər. "Bütün xalqlar yaradıcıdır" rübündə tədrisin məqsədi - dünya xalqlarının bədii mədəniyyəti haqda təsəvvürlərin formalaşmasıdır.  Müxtəlif xalqların mədəniyyəti haqqında təsəvvürlər təbiətin, memarlığın, insanın xarici və daxili gözəlliyinin müqayisəsi nəticəsində yaranır.

İncəsənətə dair hər bir mövzu təkcə öyrənilməli deyil, "daxilən yaşanmalı"dır.

Müəllif: Cəlilova Y.Q., Cəfərzadə K.Ə.

İl: 2011

Fənn: Təsviri incəsənət

Sinif: 4

Ədəbiyyatın növü: Dərslik

Təhsil səviyyəsi: İbtidai təhsil

ISBN: 978-9952-8145-3-8

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı