"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Изобразительное искусство-4. Методическое пособие для учителя (2011)

Утверждено приказом №1197 Министерства образования Азербайджанской Республики от 04.07.2011.

Учебный комплект "Изобразительное искусство" для 4-го класса, подготовленный на основе Концепции общего среднего образования Азербайджанской Республики (Национального курикулума), включает учебник, методическое пособие для учителя и рабочую тетрадь.

В пособие для учителя включены следующие материалы:

• структура по темам учебного комплекта;

• содержательные стандарты, определенные для IV класса;

• таблица реализации содержательных стандартов по предмету и годовой план работы;

•  таблица межпредметной интеграции;

• примеры оценивания достижений учащихся;

• методы, используемые урока по этапам активного обучения;

• словарь терминов;

• средства оценивания;

• список репродукций, использованных в учебнике;

• источники.

Учитель использует материал в зависимости отуровня подготовленности учащихся, времени, технического оборудования и других вопросов. При проведении иследований отдается предпочтение групповым и парным формам работы.

В конце пособия представлен словарь терминов, охватывающий понятия, изученные в 1-4 классах.

 

Müəllif: Cəlilova Y.Q., Cəfərzadə K.Ə.

İl: 2011

Fənn: Изобразительное искусства

Sinif: 4

Ədəbiyyatın növü: Müəllim üçün metodik vəsait

Təhsil səviyyəsi: İbtidai təhsil

ISBN: 978-995 2-431-10-3

PDF: Yüklə

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı