"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Информатика-3. Рабочая тетрадь (2011)

Утверждено Министерством Образования Азербайджанской Республики.

Рабочая тетрадь - важное составляющее учебного комплекта. Она предназначена для индивидуальных занятий учащихся. Практические упражнения и задания, помещенные в рабочей тетради, имеют большое значение для реализации образовательных стандартов по темам.

Рабочая тетрадь, разработанная с учетом стандартов оценивания каждого содержательного стандарта и дифференциального подхода в обучении, имеет в составе следующие материалы:

- упражнения для закрепления знаний и навыков по темам;

- задания для исследований;

задания для творческого применения новых знаний;

- задания для практических работ;

- направляющие вопросы;

- формы самооценивания;

- пометки учителя для родителей;

- обобщающие задания в конце каждого раздела;

- основные алгоритмы, необходимые при работе на компьютере, изложенные в учебниках младших классов.

В рабочей тетради задания расположены по мере возрастания их сложности. Домашнее задание в рабочей тетради учитель определяет сам.

Müəllif: Mahmudzadə R.Ə., Sadıqov İ.C., İsayeva N.R., Kərimova B.Ə.

İl: 2011

Fənn: Информатика

Sinif: 3

Ədəbiyyatın növü: Рабочая тетрадь

Təhsil səviyyəsi: начальная образование

ISBN: 978-9952-430-06-6

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı