"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Изобразительное искусство-3 Рабочая тетрадь (2011)

Рабочая тетрадь предусмотрена для индивидуальной деятельности учащихся соответствует содержанию, структуре учебника. Задания в тетради еще больше расширяют творческие возможности учащихся. Эти задания закрепляют знания и умения, полученные при изучении основных тем. Ученики могут выполнить их после определенных рекомендаций, данных учителем. Эти рекомендации должны побуждать учащегося к интересному и художественному творчеству.

Для закрепления полученных знаний и умений в рабочую тетрадь включены упражнения, творческие задания, практические работы. В соответствии с принципами инклюзивного обучения в рабочую тетрадь включены задания для детей, нуждающихся в особом внимании. Задания расположены по принципу от легкого к осложному. Не обязательно выполнение всех заданий. Они могут быть распределены среди учащихся на основе дифференцированного подхода с учетом уровня сложности.

Работа в тетради не должна заменять собой работы на отдельных листах в индивудуальных и коллективных формах деятельности.

В конце рабочей тетради предложены задания на сравнения и узнавание проявлений художественных культур разных народов, а также словарь. Словарь терминов и понятий, изученных в течение года, может служит не только справочным материалом, но и формой повторения или оценивания. Один из вариантов работы со словарем: в специальной тетради ученики должны нарисовать то, что означает данный термин, рядлм с его определением. Такое задание заставит учащихся пролистать весь учебник, повторяя материал.

Müəllif: Cəfərzadə K.Ə.

İl: 2011

Fənn: Изобразительное искусства

Sinif: 3

Ədəbiyyatın növü: Рабочая тетрадь

Təhsil səviyyəsi: начальная образование

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı