"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Информатика-7

Как и в любом обществе, в информационном обществе каждый человек должен обладать соответствующими знаниями и умениями, которые определяются такими понятиями, как "информационная культура", "компьютерная грамотность". Одной из основных задач школьного курса информатики является формирование информационной культуры и альгоритмического мышления.

В международной практике преподавание информатики ведется в основном по трем направлениям:

Содержание курса информатики: 1. Информационная картина мира; 2. Информационные технологии; 3. Алгоритмизация и программирование.

Данный учебник составлен в соответствии с современными технологиями обучения на основе программы, утвержденной в 2010 году. Все уроки начинаются с подготовительных вопросов, что способствует активизации учащихся и подготовке их к усвоению нового материала.

В конце каждого раздела даны:

- вопросы и задания, охватывающие все темы раздела;

- примечательные исторические материалы по теме раздела;

- проверочные тестовые задания;

- проекты исследовательского характера по разным темам;

- проблемные вопросы под рубрикой "Критический взгляд" для формирования у учащихся критического мышления в ходе анализа сути раздела.

На первых страницах разделов помещены последовательно фрагменты картины "Метаморфозы III" голландского художника ХХ века Маурица Корнелиса Эшера.

В конце учебнике размещен указатель терминов и понятий, которые использованы в этом учебнике.

Müəllif: Mahmudzadə R.Ə., Sadıqov İ.C., İsayeva N.R.

İl: 2011

Fənn: Информатика

Sinif: 7

Ədəbiyyatın növü: Dərslik

Təhsil səviyyəsi: Orta

ISBN: 978-9952-430-06-8

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı