"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Изобразительное искусство-4. Учебник

Учебник комплект "Изобразительное исскуство" для 4-го класса, подготовленный на основе Концепции общего среднего образования Азербайджанской Республики (Национального курикулума), включае учебник, методическое пособие для учителя и рабочую тетрадь.

Цветные иллюстрации в учебнике помогает учащимся войти в мир искуссва, систематизировать знания по предмету "Изобразительному исскуство", формировать творческое мышление.

Текст учебника носит не просто культурологический характер, он призван создать зрительный образ каждой культуры. Необходимо показать, насколько целостен и неповторим мир образов культуры каждого народа, раскрыть, что его оригинальность не надумана, а прекрасна потому, что прочно связана с природой и опытом жизни народа, его пониманием мира. Создать целостные представления о той или иной культуре учителю также поможет обращение к художественному слову и музыке. На занятиях не стоит задача последовательно рассказывать историю того или иного народа. 

Müəllif: Cəlilova Y.Q., Cəfərzadə K.Ə.

İl: 2011

Fənn: Изобразительное искусства

Sinif: 4

Ədəbiyyatın növü: Dərslik

Təhsil səviyyəsi: начальная образование

ISBN: 978-995 2-431-10-3

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı