"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Zoologiya-7

"Zoologiya-7" Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 21.02.2010-cu il təkmilləşdirilmiş  proqramının standartlarına uyğun hazırlanmışdır.

Canlı orqanizmlər arasında qarşılıqlı münasibətlər, xüsusilə heyvanların ekosistemdə əhəmiyyəti, onların qidalanma əlaqələri, canlıların qorunması və təbiətdə onlar arasında tarazlığın saxlanılmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir.

Müasir tərtibat, sual və tapşırıqların müxtəlifliyi, laboratoriya işləri, terminlərin qısa lüğəti. elektron nəşrlərlə işləmək imkanı şagirdlərin tədris materialını effektiv öyrənməsinə yardım edir.

Müəllif: Seyidli Y.M.

İl: 2011

Fənn: Zoologiya

Ədəbiyyatın növü: Dərslik

Təhsil səviyyəsi: Orta

ISBN: 9952-8014-10-0

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı