"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Informatika-7

Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyinin 04.07.2011-ci il tarixli 1192 əmri ilə təsdiq edilmişdir.

Məktəb "İnformatika" kursunun əsas vəzifələrindən biri şagirdlərdə informasiya mədəniyyətini, ən başlıcası, alqoritmik təfəkkürü formalaşdırmaqdır. 1010-cu ildə təsdiq olunmuş tədris proqramı əsasında hazırlanmış bu dərslik müasir təlim texnologiyalarına zəmin yaradacaq üslubdadır. Bütün dərslər hazırlıq sualları ilə başlayır. Dərslikdə "İnformatika" fənninin tədrisi üç xətt üzrə aparılır:

İnformatika fənninin məzmunu: 1. Dünyanın informasiya mənzərəsi; 2. İnformasiya texnologiyaları; 3. Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma.

Hər bölümün giriş səhifəsində XX əsrdə yaşayıb-yaratmış məşhur hollandiyalı rəssam Maurits Kornelis Eşerin "Metamorfozlar III" rəsminin ardıcıl fraqmentləri verilmişdir.

Dərsliyə gərəkli termin və anlayışları tez tapmaq üçün "Terminlər göstəricisi" də əlavə olunmuşdur.

Müəllif: Mahmudzadə R.Ə., Sadıqov İ.C., İsayeva N.R.

İl: 2011

Fənn: İnformatika

Sinif: 7

Ədəbiyyatın növü: Dərslik

Təhsil səviyyəsi: Orta

ISBN: 978-9952-430-06-8

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı