"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Astronomiya- 11. İş dəftəri

“Astronomiya 11. İş dəftəri”Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir.

Astronomiya elminin tədqiqat obyekti Kainat və onun elementlərinin mənşəyi, tərkibi, xassəsi, təkamülü və inkişaf qanunauyqunluqlarıdır. XVII əsrin əvvəllərində teleskopla müşahidələrin başlanması (1610-cu il, Q.Qaliliey), sonralar teleskopların təkmilləşdirilməsi və digər tədqiqat vasitələrinin yaradılması, təkcə bizim Qalak­tikada müşahidə oluna bilən obyektlərin sayını 108 dəfə (yüz milyon dəfə) artırdı. Tədqiqat vasitələrinin Yer atmosferindən kənara çıxarılaraq, orbital rəsədxanaların yaradılması (“”Astron” və “Habbl kosmik teleskopu”), kosmanav­tikanın astrofiziki tədqiqatlarda yeni layihələr üzrə daha geniş tətbiqi, astronomiyanı elektromaqnit şüalanmasının bütün diapazonunda tədqiqat aparmağa imkan verən elmə çevirdi.

Astronomik müşahidələr və müasir fiziki tədqiqat metodları əsasında Kainatın mənşəyi, quruluşu və təkamülü haqqında əsaslandırılməş elmi mülahizələr yürüdülür, dünyanın elmi mənzərəsi haqqında düzgün təsəvvürlər formalaşdırılır.

İş dəftərində astronomiyanın öyrəndiyi məsələlər haqqında (elmin son məlumatlarına və nailiyyətlərinə istinad edilməklə) suallar və tapşırıqlar verilir.

Müəllif: Murquzov M.İ., Mehdiyev A.Y., Abdurazaqov R.R.

İl: 2005

Fənn: Astronomiya

Sinif: 11

Ədəbiyyatın növü: İsh dəftəri

Təhsil səviyyəsi: Orta

ISBN: 9952-430-04-7

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı