"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Informatika-2. Dərslik

“Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum)” əsasında hazırlanan “İnformatika” fənnindən 2-ci siniflər üçün Müəllim üçün metodik vəsait, Dərslik və İş dəftəri təqdim olunur. Digər fənlərdən fərqli olaraq, informatika fənninin tədrisində kompyuter texnologiyalarından geniş istifadə etmək məqsədilə bu komplektə “Bakı” nəşriy¬yatının öz təşəbbüsü ilə hazırladığı “İnfo-KO” multimedia diski də əlavə olunur. Bu disk dərslik və iş dəftərinin elektron versiyası deyil, müəllimlər üçün dərslik komplektini tamamlayan və təlim prosesində dərslik və iş dəftəri ilə paralel istifadə olunan köməkçi vəsaitdir. Dərsliyin təqdim olunan strukturu müəllimə bütün siniflə birgə işləmək imkanı yaradır. Dərslikdə mövzu haqqında lakonik mövzular verilmişdir. Dərsin məzmunu barədə informasiyaların praktiki sual və çalışmalarla növbəli şəkildə təqdim olunması şagirdlərdə biliklərin həyatı bacarıqlar formasında mənimsənilməsinə kömək edir. Hər bir dərsin sonunda digər fənlərlə inteqrativ xarakterli, gündəlik həyatda rastlaşdığımız situasiyalarla bağlı, dərsin verdiyi informasiyadan əlavə başqa bilik və baca¬rıqların da tətbiqinə əsaslanan tapşırıqlar yerləşdirilmişdir. Bu tapşırıqlar layihə və tədqiqat xarakterli olub, xüsusi yaradıcılıq tələb etdiyindən, onların, əsasən, evdə valideynlərin iştirakı ilə yeinə yetirilməsi nəzərdə tutulur. Hər bir tədris vahidinin sonunda summativ qiymətləndirmə vasitələri verilmişdir. Bu vəsaitlər “İnformatika” fənni üzrə şagird və müəllimlərə öyrənib-öyrətmə prosesində yardımçı olacaqdır.

Müəllif: Sadıqov İ.C., İsayeva N.R., Əzizova A.Ə.

İl: 2009

Fənn: İnformatika

Sinif: 2

Ədəbiyyatın növü: Dərslik

Təhsil səviyyəsi: İbtidai təhsil

ISBN: 978-9952-432-09-2

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı