"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

İnformatika-10

10 və 11-ci siniflər orta təhsilin son sinifləri olduğundan bu dərsliklərdəki mövzular da əsas etibarilə müasir İKT bacarıqlarının mənimsənilməsinə yönəlmişdir. 10-cu sinif dərsliyi 5 fəsildən ibarətdir və bütün mövzular tətbiqi xarakter daşıyır. İnternet xidmətləri, Verilənlər bazası, Nəşr məhsullarının yatradılması, Veb-proqramlaşdırma və İnformasiyanın qorunması fəsillərində müasir cəmiyyətdə tələb olunan bəzi bacıqların reallaşdırılması üzrə çox aktual məsələlər şərh edilir.

Müəllif: Sadıqov İ.C., Mahmudzadə R.Ə., İsayeva N.R.

İl: 2009

Fənn: İnformatika

Sinif: 10

Ədəbiyyatın növü: Dərslik

Təhsil səviyyəsi: Orta

ISBN: 978-9952-429-09-9

PDF: Yüklə

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı