"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Informatika-3. İş dəftəri (2011)

Azərbaycan Respublikasının ümumi orta təhsilin konsepsiyası (Milli kurikulum) əsasında hazırlanmışdır. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 04.07.2011-ci il tarixli 1197 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuşdur.

"İnformatika-3" dərslik komplektinin mühüm komponentlərindən olan "İş dəftəri" təlim prosesində şagirdin fərdi fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmuşdur. İş dəftərində verilmiş praktik çalışma və tapşırıqlar mövzular üzrə məzmun standartlarının reallaşdırılmasında böyük əhəmiyyətə malikdir.

İş dəftərinə yapışqanlı şəkillərlə işləmək üçün stiker əlavə olunur.

Hər bir məzmun standartı üzrə qiymətləndirmə standartları əsasında, diferensial təlim nəzərə alınmaqla, hazırlamış "İş dəftəri" aşağıdakı quruluşa malikdir:

- mövzular üzrə bilik və bacarıqları möhkəmləndirmək üçün çalışmalar;

- tədqiqat işləri üçün tapşırıqlar;

- yaradıcı tətbiqetməyə yönəlmiş çalışmalar;

- praktik işlər üçün tapşırıqlar;

- istiqamətləndirici suallar;

- özünüqiymətləndirmə formaları;

- müəllimin valideyn üçün qeydləri;

- hər tədris vahidinin sonunda ümumiləşdirici tapşırıqlar;

- aşağı siniflərdə kompyuterdə əsas iş alqoritmləri.

İş dəftərində sual və çalışmalar sadədən mürəkkəbə doğru yerləşdirilmişdir. İş dəftərində ev tapşırıqlarını müəllim özü təyin edir.

 

Müəllif: Mahmudzadə R.Ə., Sadıqov İ.C., İsayeva N.R., Kərimova B.Ə.

İl: 2011

Fənn: İnformatika

Sinif: 3

Ədəbiyyatın növü: İsh dəftəri

Təhsil səviyyəsi: İbtidai təhsil

ISBN: 978-9952-430-06-6

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2021 © "Bakı" nəşriyyatı