"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Elektron-resurs

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Təhsil müəssisələrinin istedadlı gəncləri arasında proqramlaşdırma üzrə onlayn olimpiadaların təşkili üçün nəzərdə tutulan "Bakı" nəşriyyatı tərəfindən hazırlanmış İNFORMATİKA.EDU.AZ İnternet-portalı istifadəyə verilmişdir.

http://informatika.edu.az/index.php

Müfəssəl >>

INFOKO

“BAKINƏŞR”, “BAKIMEDİA” və MÜASİR TEXNOLOGİYALAR MƏRKƏZİ Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə birgə ibtidai siniflər üçün hazırladığı İNFO-KO diski uşaqların bacarıq və qabiliyyətini inkişaf etdirməyə yönəlmiş ilk milli elektron tədris vəsaitidir.

Müfəssəl >>

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

ALPlogo proqramlaşdırma mühiti "İnformatika” dərsliyinin müəllifləri tərəfindən Azər­bay­can­da ilk dəfə olaraq yaradılmış və dərslik komplektinə əlavə edilmişdir.

Müfəssəl >>

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Məktəb İnformatika kursu ilə bağlı bütün suallara cavab tapmaq olar.

informatik.az

Müfəssəl >>

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İlk peşə-ixtisas elektron təhsil sistemi www.avel.edu.az portalı

Müfəssəl >>

Fizika. Multimedia vəsaiti

Elektron resurs 4 CD-dən ibarətdir: 1. Mexanika 2. Molekulyar fizika 3. Elektrodinamika 4. Optika. Kvant fizikası.

Müfəssəl >>

1

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2022 © "Bakı" nəşriyyatı