"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

19.02.2017
"İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ" çapdan çıxmışdır

31.01.2017
"BAKI" nəşriyyatının X siniflər üçün hazırladığı dərsliklər

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Elektron-resurs

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Təhsil müəssisələrinin istedadlı gəncləri arasında proqramlaşdırma üzrə onlayn olimpiadaların təşkili üçün nəzərdə tutulan "Bakı" nəşriyyatı tərəfindən hazırlanmış İNFORMATİKA.EDU.AZ İnternet-portalı istifadəyə verilmişdir.

http://informatika.edu.az/index.php

Müfəssəl >>

INFOKO

“BAKINƏŞR”, “BAKIMEDİA” və MÜASİR TEXNOLOGİYALAR MƏRKƏZİ Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə birgə ibtidai siniflər üçün hazırladığı İNFO-KO diski uşaqların bacarıq və qabiliyyətini inkişaf etdirməyə yönəlmiş ilk milli elektron tədris vəsaitidir.

Müfəssəl >>

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

ALPlogo proqramlaşdırma mühiti "İnformatika” dərsliyinin müəllifləri tərəfindən Azər­bay­can­da ilk dəfə olaraq yaradılmış və dərslik komplektinə əlavə edilmişdir.

Müfəssəl >>

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Məktəb İnformatika kursu ilə bağlı bütün suallara cavab tapmaq olar.

informatik.az

Müfəssəl >>

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İlk peşə-ixtisas elektron təhsil sistemi www.avel.edu.az portalı

Müfəssəl >>

Fizika. Multimedia vəsaiti

Elektron resurs 4 CD-dən ibarətdir: 1. Mexanika 2. Molekulyar fizika 3. Elektrodinamika 4. Optika. Kvant fizikası.

Müfəssəl >>

1

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2019 © "Bakı" nəşriyyatı