"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Qaynaq işlərinin texnologiyası

Elektrik, qaz qaynaqı texnologiyası intensiv surətdə inkişaf etməkdə olan və böyük perspektivlərə malik, özünəməxsus mürəkkəbliyi ilə seçilən ixtisaslardan biridir. “Bakı” nəşriyyatı tərəfindən 2009-cu ildə ilk peşə-ixtisas müəssisələri üçün “Qaynaq işlərinin texnologiyası” dərsliyi hazırlanmışdır. Dərslikdə müxtəlif metalların qaz və elektrik üsulu ilə qaynaq edilməsi, qaynaqda istifadə olunan elektrodların markası və tipi, onların seçilməsi yolu, elektrodların uclarının hərəkətinin sxemləri, qaynaq qorelkaları (odluqları), onların iş prinsipi və s. öz əksini tapmışdir. Qaynaq texnologiyası haqqında nəzəri biliklər və onların istehsalatda tətbiq edilməsi tələbənin yüksək ixtisaslı qaynaqçı peşəsinə yiyələnməsi üçün zəruri şərtlərdəndir.

Müəllif: Babashov Ə.Ə., Məmmədova Z.B.

İl: 2009

Fənn: Qaynaq işlərinin texnologiyası

Ədəbiyyatın növü: Dərslik

Təhsil səviyyəsi: İlk peşə təhsili

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2022 © "Bakı" nəşriyyatı