"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Təsviri incəsənət – 3. Dərslik

  1. Təsviri incəsənət fənnindən Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu) əsasında hazırlanmış 3-cü sinif dərslik komplekti – dərslik, iş dəftəri və müəllim üçün metodik vəsaitdən ibarətdir. Dərslikdə mövzu haqqında qisa məlumatlar verilmişdir. Bu məlumatlar isə beş məşqələ növü vasitəsilə təqdim edir:

I.  naturadan rəsm;

II. təsviri incəsənət əsərləri ilə tanışlıq;

III. mövzu üzrə rəsm;

IV. yapma.

Məşğələlərdə verilən məlumatlar praktik şəkildə tətbiq olunaraq müəyyən həyati bacarıqlar əldə edilir. Burada blum taksonomiyalarına əsaslanan, digər fənlərlə inteqrativ xarakterli, dərsin verdiyi informasiyadan əlavə başqa, bilik və bacarıqlardan da istifadəni nəzərdə tutan suallar verilmişdir.

Müəllif: Cəlilova Y.Q., Cəfərzadə K.Ə.

İl: 2010

Fənn: Təsviri incəsənət

Sinif: 3

Ədəbiyyatın növü: Dərslik

Təhsil səviyyəsi: İbtidai təhsil

ISBN: 978-9952-428-10-4

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2022 © "Bakı" nəşriyyatı