"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Astronomiya 11

Ümumtəhsil məktəbləri üçün “Bakı” nəşriyyatı tərəfindən işlənilmiş “Astronomiya. 11-ci sinif” dərsliyi, astronomiya fənni proqramına uyğun, yeni konsepsiya əsasında hazırlanmışdır. Astronomiya elminin tədqiqat obyekti Kainat və onun elementlərinin mənşəyi, tərkibi, xassəsi, təkamülü və inkişaf qanunauyqunluqlarıdır. XVII əsrin əvvəllərində teleskopla müşahidələrin başlanması (1610-cu il, Q.Qaliliey), sonralar teleskopların təkmilləşdirilməsi və digər tədqiqat vasitələrinin yaradılması, təkcə bizim Qalaktikada müşahidə oluna bilən obyektlərin sayını 108 dəfə (yüz milyon dəfə) artırdı. Tədqiqat vasitələrinin Yer atmosferindən kənara çıxarılaraq, orbital rəsədxanaların yaradılması (“”Astron” və “Habbl kosmik teleskopu”), kosmanavtikanın astrofiziki tədqiqatlarda yeni layihələr üzrə daha geniş tətbiqi, astronomiyanı elektromaqnit şüalanmasının bütün diapazonunda tədqiqat aparmağa imkan verən elmə çevirdi. Astronomik müşahidələr və müasir fiziki tədqiqat metodları əsasında Kainatın mənşəyi, quruluşu və təkamülü haqqında əsaslandırılməş elmi mülahizələr yürüdülür, dünyanın elmi mənzərəsi haqqında düzgün təsəvvürlər formalaşdırılır. Dərslikdə astronomiyanın öyrəndiyi məsələlər elmin son məlumatlarına və nailiyyətlərinə istinad edilməklə şərh edilir.

Müəllif: Murquzov M.İ., Abdurazaqov R.R., Mehdiyev A.Y.

İl: 2010

Fənn: Astronomiya

Sinif: 11

Ədəbiyyatın növü: Dərslik

Təhsil səviyyəsi: Orta

ISBN: 9952-430-04-7

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2022 © "Bakı" nəşriyyatı