"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Zoologiya 7-8

 

E l m i  r e s e n z e n t l ə r:
İ.Х.Ələkbərov— AMEA-nın müxbir üzvü, biologiya elmləri doktoru, professor, T.K.Mikayılov— biologiya elmləri doktoru, professor, Z.M.Məmmədov — biologiya elmləri doktoru, B. Ə. Əhmədov— biologiya elmləri namizədi, Т.Х.Şəmiyev— kənd təsərrüfatı elmləri namizədi.

 

Vəsait Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təkmilləşdirilmiş proqramına (2010-cu il) uyğun hazırlanmışdır.
Canlı orqanizmlər arasında qarşılıqlı münasibətlərə, xüsusilə heyvanların ekosistemdə əhəmiyyəti, onların qidalanma əlaqələri, canlıların qorunması və təbiətdə onlar arasında tarazlığın saxlanılması məsələlərinə diqqət yetirilmişdir.
Müasir tərtibat, sual və tapşırıqların müxtəlifliyi, laboratoriya işləri, terminlərin qısa lüğəti, elektron nəşrlərlə işləmək imkanı şagirdlərin tədris materialını effektiv öyrənməsinə yardım edir.

Müəllif: Seyidli Y.M., Quliyev Q.N., Əhmədbəyli X.E.

İl: 2012

Fənn: Zoologiya

Sinif: 7

Seriya: İNNOVATİV TƏDRİS VƏSAİTLƏRİ

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2022 © "Bakı" nəşriyyatı