"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Kataloq / Kataloq müfəssəl

Fizika-9

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir. Fizika elminin klassik və son nailiyyətlərinə əsaslanaraq yazılmış bu dərslik ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərslik 7 bölmədən ibarətdir. Dərslikdə fizika tədrisinin VII sinifdən başlanan birinci mərhələsi başa çatır. Dərslikdə verilən “elektrik sahəsi”, “Maqnit sahəsi”, “Elektromaqnit sahəsi”, “Sabit cərəyan qanunları”, “Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı”, “İşıq hadisələri” və “Atom və atom nüvəsi” bölmələrində müasir texnika və istehsalatın elmi əsasları öz əksini tapmışdır. Dərslik təcrübələr və illüstrativ materiallarla zənginləşdirilmişdir. Tədris materialları yüksək elmi-metodiki səviyyədə, sadə dildə verilmişdir. Dərsliyə əlavə olunan “İş dəftəri” laboratoriya işləri, uyğun mövzulara aid çalışmalar, ev təcrübələri və s. didaktik materiallardan ibarətdir. Dərsliyin sonunda Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənmiş, Fizika fənni üzrə 9-cu sinif proqramı da əlavə edilmişdir.

Müəllif: Murquzov M.İ., Abdullayev S.Q., Abdurazaqov R.R., Əliyev N.A.

İl: 2009

Fənn: Fizika

Sinif: 9

Ədəbiyyatın növü: Dərslik

Təhsil səviyyəsi: Orta

ISBN: 9952-430-03-9

Zənbil: Əlavə et

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2022 © "Bakı" nəşriyyatı