"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Müəllif olmaq istəyirsinizsə

 

“Bakı” nəşriyyatı ilə əməkdaşlıq etmək istəyirsinizmi?

 

 Nəşriyyatımızda nəşr olunan ədəbiyyat növləri haqqında saytın “Kataloq” bölməsində tanış ola bilərsiniz. Əgər nəşriyyatımızın fəaliyyət istiqamətləri sizin tədqiqat və praktiki fəaliyyətinizə uyğundursa, bu halda “Müəllif vərəqini” doldurub nəşriyyatın elektron ünvanına  (bn@bakineshr.az) göndərə bilərsiniz.

 

 

MÜƏLLİF VƏRƏQİ

 

 

1.  Müəllif haqqında məlumat (a. s. a., elmi dərəcə, iş yeri, vəzifə, əvvəllər çap olunmuş publikasiyalar, necə əlaqə saxlamaq olar).

2. Nəşr etmək istədiyiniz əsərin adı.

3. Annotasiya (5-10 cümlə).

4. Oxucu auditoriyası (kitab kimlər üçün nəzərdə tutulub).

5. Nəşrin tipi (monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti, metodik vəsait və s.)

6. Əlyazmanın təqribi həcmi (müəllif vərəqi ilə, 1 m.v.= 40 000 işarə hesabı ilə).

7. Nəşrin təyinatı üzrə növü (dərslik, soraqça, elmi, elmi-publisistik, rəsmi, məlumat xarakterli, reklam xarakterli, asudə vaxtda oxumaq üçün və s.)

8. Fənnin/ixtisasın adı (dəsliklər üçün).

9. Qrifin olub-olmaması, yaxud onu almaq imkanı haqqında (dərsliklər üçün).

10. Analoqlar haqqında.

11. Rəngli və ya ağ-qara illüstrasiyalar haqqında.

12. Elektron əlavəsi varmı (CD, DVD, internet-resurs).

13. Ehtimal olunan tiraj.

14.  Mündəricat.

15. Plan-prospekt( hər fəsil və ya bölməni təsvir etmək üçün 2-3  cümlədən ibarət mətn).

16.  Giriş və ya ön söz .

17. Mətnin 20-30 səhifə həcmində fraqmenti.

18. Rəylər varmı.

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2022 © "Bakı" nəşriyyatı