"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

19.02.2017
"İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ" çapdan çıxmışdır

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Müəlliflər / Müəlliflər müfəssəl

Gərayev Əlişah Əlirza

Təhsili:

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Fizika və əmək tılimi müəllimi

Elmi dərəcəsi:

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Fəxri adları:

Qabaqcıl maarif əlaçısı döş nişanı

Hazırkı iş yeri və vəzifəsi:

Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu Kurikulum mərkəzi “Təbiət-riyaziyyat fənlərinin təlimi bölməsi”nin müdiri

Nəşriyyatımızla əməkdaşlıq:


Müəllifi olduğu digər nəşr və publikasiyalar:


Təfərrüat:

1.    Fizikadan Kinematikanın öyrədilməsində fənlərarası əlaqə “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi”. 2007, №4. 12 səh.

2.    Ölçü dərəcəsi metodu ilə məsələ həllinin metodikası- “Fizika və riyaziyyat tədrisi”. Bakı,1990, №2. 0.7 ç.v.

3.    Fizika təlimində məsələ həlli həyati bacarıqların formalaşması vasitəsi kimi. Təhsil Problemləri İnstitutunun  Elmi əsərləri. Bakı, 2009 № 1.

4.    Müstəqil işlərin kompleks təşkili təcrübəsindən. “Fizika və riyaziyyat tədrisi”. Bakı,1983, №1. 4 səh.

5.    Məsələ həllinə dair dərs sisteminin qurulmasının dövrüçülük prinsipi. ARTPİ-nin Elmi əsərləri, 2010, № 3 s.6

6.    Həyat bilgisi fənni təbiət elmlərinin tədrisinə aparan yoldur. ARTPİ-nin Elmi əsərləri, 2007, № 4

7.    Ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə fizika kurikulumunun məzmun standartlarının xüsusiyyətləri. Təhsil problemləri qəzeti№ 53-54, 16-23, iyul 2011-ci il.

8.    Концептуальные основы предметных курикулумов по физике. Физике в системе современного образования (ФССО-11).

MÜƏLLİFƏ SUAL YAZ

Adınız
   
E-mailiniz
   
 
Gizli kodu daxil edin: 54130   
* Formanı tam doldurun!
   
 

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2020 © "Bakı" nəşriyyatı