"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Müəlliflər / Müəlliflər müfəssəl

Gərayev Əlişah Əlirza

Təhsili:

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Fizika və əmək tılimi müəllimi

Elmi dərəcəsi:

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Fəxri adları:

Qabaqcıl maarif əlaçısı döş nişanı

Hazırkı iş yeri və vəzifəsi:

Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu Kurikulum mərkəzi “Təbiət-riyaziyyat fənlərinin təlimi bölməsi”nin müdiri

Nəşriyyatımızla əməkdaşlıq:


Müəllifi olduğu digər nəşr və publikasiyalar:


Təfərrüat:

1.    Fizikadan Kinematikanın öyrədilməsində fənlərarası əlaqə “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi”. 2007, №4. 12 səh.

2.    Ölçü dərəcəsi metodu ilə məsələ həllinin metodikası- “Fizika və riyaziyyat tədrisi”. Bakı,1990, №2. 0.7 ç.v.

3.    Fizika təlimində məsələ həlli həyati bacarıqların formalaşması vasitəsi kimi. Təhsil Problemləri İnstitutunun  Elmi əsərləri. Bakı, 2009 № 1.

4.    Müstəqil işlərin kompleks təşkili təcrübəsindən. “Fizika və riyaziyyat tədrisi”. Bakı,1983, №1. 4 səh.

5.    Məsələ həllinə dair dərs sisteminin qurulmasının dövrüçülük prinsipi. ARTPİ-nin Elmi əsərləri, 2010, № 3 s.6

6.    Həyat bilgisi fənni təbiət elmlərinin tədrisinə aparan yoldur. ARTPİ-nin Elmi əsərləri, 2007, № 4

7.    Ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə fizika kurikulumunun məzmun standartlarının xüsusiyyətləri. Təhsil problemləri qəzeti№ 53-54, 16-23, iyul 2011-ci il.

8.    Концептуальные основы предметных курикулумов по физике. Физике в системе современного образования (ФССО-11).

MÜƏLLİFƏ SUAL YAZ

Adınız
   
E-mailiniz
   
 
Gizli kodu daxil edin: 64341   
* Formanı tam doldurun!
   
 

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2022 © "Bakı" nəşriyyatı