"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Müəlliflər / Müəlliflər müfəssəl

Seyfullayeva Nərminə Səftər

Təhsili:

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu, coğrafiyaçı

Hazırkı iş yeri və vəzifəsi:

Bakı Dövlət Universiteti сoğrafiya fakultəsi  Azərbaycan coğrafiyası  kafedrası, müəllimə

Nəşriyyatımızla əməkdaşlıq:


Müəllifi olduğu digər nəşr və publikasiyalar:

     Ümumi fiziki coğrafiya ( azərb dilində). Orta məktəblərin  6-cı sinif üçün dərslik Bakı, 2008.

2.  Ümumi fiziki coğrafiya (rus dilində). Orta məktəblərin  6-cı sinif üçün dərslik Bakı,    2008

3.  Coğrafiya fənninin tədrisində modul texnologiyasının tətbiqi imkanları. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. «Bakı Universiteti», 30-31

4.  Coğrafiya fənni üzrə təlimin təşkili formaları və üsulları Azərbaycan Respublikasının təhsil problemləri İnstitutu. Metodik göstəriş. Bakı, 2009.

5.  Ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasında təhsil və tərbiyənin rolu. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Azərbaycanın müasir ekocoğrafi şəraitinin dəyişməsində antropogen amilin rolu», Coğrafiya cəmiyyətinin BDU filialının əsərləri, II cild, Bakı, 2009.

6.  Türk dünyasının coğrafiyası Orta məktəblər ucun 11-ci sinif üçün dərslik, a/b

7.  Türk dünyasının coğrafiyası Orta məktəblər ucun 11-ci sinif üçün dərslik. r/b

8.  Coğrafiya fənninin tədrisində iqlim dəyişmələrinin qlobal problem kimi tədris Azərbaycan və onunla qonşu ölkələrin təbii təsərrüfat sistemlərinə iqlimin qlobal dəyişməsinin təsirinin qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin BDU filialının  əsərləri (III cild). Bakı-2010

9.  Orta ümumtəhsil məktəblərində Xəzər dənizinin tədrisi məsələləri. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti AMEA akad. H.Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu. «Xəzər dənizi və ətraf reqionların ekosistemləri: təhlükə və risklər». Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri (XV cild). Bakı.  2010.

10.     Azərbaycanın təbii şəraitinin və ehtiyatlarının iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi Maqistr hazırlığı üçün proqramlar toplusu Bakı 2010

11.     Yerşünaslıq Orta məktəblərin X sinif, üzün  dərslik (a/b) Bakı. Çaşıoğlu, 2010

12.     Yerşünaslıq Orta məktəblərin X sinif, üzün  dərslik (r/b) Bakı. Çaşıoğlu, 2010

13.     Müəllim hazırlığında pedaqoji təcrübənin rolu Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş " Müasir şəraitdə ümumtəhsil məktəblərində tədrisin keyfiyyətinin yüksəltmək yolları" mövzusunda II respublika elmi-metodiki konfransının materialları 2011

14.     Coğrafiyada test tapşırıqları Tələbə Qəbulu üzrə Qəbul komissiyası  VI sinif ucun test tapşırıqları Metodik vəsait 2011 ( azərb. dilində)

15.     Coğrafiyada test tapşırıqları Tələbə Qəbulu üzrə Qəbul komissiyası  VI sinif ucun test tapşırıqları Metodik vəsait 2011 ( rus dilində)

16.     Coğrafiyada test tapşırıqları Tələbə Qəbulu uzrə Qəbul komissiyası  XI sinif ucun test tapşırıqları  Metodik vəsait 2011 ( azərb dilində)

17.     Coğrafiyada test tapşırıqları Tələbə Qəbulu uzrə Qəbul komissiyası  XI sinif ucun test tapşırıqları Metodik vəsait 2011 ( rus dilində)

18.     Coğrafiya fənni uzrə VI-XI siniflər ucun proqram materiallarının planlaşdırırlması Təhsil Problemləri Institutu toplu Bakə 2011

19.     Coğrafiya fənninin tədrisi prosesində şagirdlərin praktik fəaliyyətinin artırılması yolları Azərbaycan lahdşaftlarının optimallaşdırılmasının səmərəli təşkili və davamlı inkisafının müasir problemləri" Azərbaycan Cografiya cəmiyyətinin əsərləri XVI cild Elm nəsriyyatə.  Bakə 2011

20.     Cografiya tədrisi metodikası Ali məktəblər ucun dərslik E.M.K nəsriyyatə Bakə. 2011

21.     «Coğrafiya» Orta ümumtəhsil məktəblərinin VI sinif üçün dərslik. Bakı, «Azərbaycan» nəşr. 143 s.

22.     Coğrafiya Orta ümumtəhsil məktəblərinin VI sinif üçün dərs vəsaiti. Bakı, « Şərq-Qərb» nəşr. 190 s. a/b.

23.     Coğrafiya Orta ümumtəhsil məktəblərinin XI sinif üçün dərs vəsaiti. Bakı, «Şərq-Qərb» nəşr. 190 s. r/b.

24.     Coğrafiya Orta ümumtəhsil məktəblərinin VI sinif üçün dərslik. Bakı, «Azərbaycan» nəşr. 143 s.

25.     Orta məktəbdə cografiya fənninin təşkilində prof.M.A.Museyibovun rolu Pofessor M.A.Müseyibovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qədim Oguz” jurnalının xüsusi buraxılışı iyul 2012 № 04 (76)

26.     Orta məktəbdə coğrafiya fənninin təşkilində prof.M.A.Museyibovun xidmətləri Qloballaşma və Coğrafiya» prof. M.A.Müseyibovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2012

27.     Coğrafiya fənni üzrə mili kirrikulumda kartoqrafik mövzuların təqdim edilməsi Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasının yaranmasının 40 illik yubileyinə həsr edilmiş «XXI əsr: Geodeziya və Kartoqrafiya elmində innovasiyalar» mövzusunda IV elmi- praktiki konfransının materialları.Bakı, 2012

28.     Coğrafi anlayışlar  məktəb coğrafiyasında təlim prosesinin əsası kimi«Qloballaşma və coğrafiya» Pofessor M.A.Müseyibovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı. 2012

Təfərrüat:


MÜƏLLİFƏ SUAL YAZ

Adınız
   
E-mailiniz
   
 
Gizli kodu daxil edin: 68461   
* Formanı tam doldurun!
   
 

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2022 © "Bakı" nəşriyyatı