"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Müəlliflər / Müəlliflər müfəssəl

Kərimova Bahar Əşrəf qızı

Təvəllüd: 24.10.1971

Təhsili:

1990-1995-ci illlərdə Bakı Dövlət Universitetinin “Sosial elmlər və psixologiya” fakültəsində psixoloq, müəllim-psixoloq ixtisası üzrə

Karyerası:

1995-1996- Xaçmaz rayonun təhsil şöbəsi; 1996-ci ildən - bu günədək Bakı Dövlət Universitetinin “İnkişaf” Respulika Elmi-Praktik Mərkəzi.

Hazırkı iş yeri və vəzifəsi:

1996-ci ildən - bu günədək Bakı Dövlət Universitetinin “İnkişaf” Respulika Elmi-Praktik Mərkəzində kiçik elmi işçi.

Bakı Avropa liseyində "Fənlərarası təlim" fənnini tədris edir.

Nəşriyyatımızla əməkdaşlıq:

  1. İnformatika. Ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi üçün dərslik komplekti, Bakı, “Bakınəşr”, 2009.
  2. İnformatika. Ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinfi üçün dərslik komplekti, Bakı, “Bakınəşr”, 2010.

Müəllifi olduğu digər nəşr və publikasiyalar:

  1. "Оценивание работы в группе международный журнал о развитии мышления через чтение и письмо «перемена»", том 5, №2 апрель 2004, стр. 37-40
  2. “Yeni təlim metodlarının şagirdlərin özünürealizə prosesinə təsiri” “Vektor” jurnalı, № 12-13, 2007
  3. Uşaqlarin tolerantlıq təhsili proqramı və şaqird şəxsiyyətinin inkişafı, “Kurikulum” elmi-metodik jurnalı, № 3, 2008 , s. 67-71
  4. İ.Məmmədova ilə birlikdə “Subyekt-subyekt münasibətlərinin formalaşması və təlim prosesində bu münasibətlərin qurulmasının əhəmiyyəti", “Kurrikulum” elmi-metodik jurnalı,  № 4, 2008
  5. Məsləhətçi -  «Riyaziyyat 1-ci sinif», "Altunkitab", 2008
  6. Digər müəlliflər ilə birlikdə Sülh mədəniyyətinin tədrisi, "İbtidai sinif müəllimləri üçün metodik vəsait",  “Uşaqların xilası” təşkilatı, Bakı, 2008, 183 səh.

Təfərrüat:

1988-1990 – Gənc tədqiqatçılar Mərkəzinin başçısı olmuşdur.
1997-ci ildən - bu günədək Bakı Avropa liseyində fənlərarası təlim fənnini aparır.
2004-cü ildən “Gender və tətbiqi psixologiya” kafedrasının saathesabı müəllimdir.
“Psixoloji praktikum” və digər fənləri aparır.
2005-2007 –ci illər - İbtidai siniflər üçün metodik vəsaitin hazırlanması üzrə milli məsləhətçi olmuşdur.

E-mail:

bakerimova@mail.com

MÜƏLLİFƏ SUAL YAZ

Adınız
   
E-mailiniz
   
 
Gizli kodu daxil edin: 88691   
* Formanı tam doldurun!
   
 

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2022 © "Bakı" nəşriyyatı