"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Müəlliflər / Müəlliflər müfəssəl

Abdullayev Sərhəddin Qubaddin oğlu

Təvəllüd: 14.04.1939

Təhsili:

ali, Bakı Dövlət Universiteti fizika fakültəsi (1958-1963)

Elmi dərəcəsi:

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

Hazırkı iş yeri və vəzifəsi:

Bakı Dövlət Universiteti, "Fizika" fakültəsi

Nəşriyyatımızla əməkdaşlıq:

M.Murğuzov, S.Abdullayev və başqaları, Fizika, 7-11-ci siniflər üçün dərsliklər.

Müəllifi olduğu digər nəşr və publikasiyalar:

ISI jurnallarında çap olunmuş məqalələr:
1.С.К. Абдуллаев. "Спиральные амплитуды и электрослабые асимметрии процессов", Ядерная Физика, 1995, том 58, N8, с. 1460-1466
2. С.К. Абдуллаев. "Нули спиральных амплитуд и асимметрий процессов", Ядерная Физика, 1995, том 58, N4, с. 695-700
3. С.К. Абдуллаев, А.И.Мухтаров. "Суперструнный Z’– бозон в - аннигиляции, Физика элементарных частиц и атомного ядра", 1995, том 26, вып.5, с.1264-1321
4. S.K.Abdullayev. "Effects of superstring Z’ boson in the reactions Physics of atomic nuclei", 1997, v.60, N 11, pp. 1901-1919.
5. S.K.Abdullayev. "Polarization phenomena and electroweak effects in ab =>123 reactions, Physics of atomic nuclei", 1999, v. 62, N 2, pp. 291-229
6. S.K.Abdullayev, M.Sh. Gojayev. "Helisity amplitudes for e-e+-> f. Processes
and their elektroweak asymmetries, Physics of atomic nuclei", 1999, v.62, N 11, pp. 1913-1918. və s.
2003-2008-ci illərdə çap olunmuş məqalələr:
1. S.K.Abdullayev, A.I. Muktarov, M.Ş.Godgayev. "Effects of weak currents in the semiinclusive lNlhx reactions", Fizika, 2003, N1, pp. 38-41
2. С.К. Абдуллаев, А.И.Мухтаров, С.М.Рагимова. "Поляризация В-бариона в полуинклюзивных реакциях lNlВХ" . «Fizika-2005» - сб. трудов, Baku, Elm, 2005, c.48-51
3. S.K.Abdullayev, A.I. Muktarov, S.H.Ragimova. "The elektroweak asimmetries in the semi-inclusive deep-inelastic reactions lNlВХ" . «Fizika-2005» , N 3, pp. 53-58
4. S.K.Abdullayev, A.I. Muktarov, S.H.Ragimova. "The Polarization of B – barion in half-inclusive reactions BX". «Fizika-2006», N 4, pp. 17-21
5. С.К.Абдуллаев, М.Ш.Годжаев. "Двухспиновая асимметрия в полуинклюзивных реакциях lNlВХ". "Bakı Universitetinin xəbərləri", 2007, N 3, s. 118-123
6. С.К.Абдуллаев, М.Ш.Годжаев. "Структурные функции в полуинклюзивком глубоконеупругом нейтрино-нуклонном рассеянии". "Bakı Universitetinin xəbərləri", 2008, N 1, s. 126-133
7. S.K.Abdullayev, A.I. Muktarov. "B – barion polarization in semiinclusive reactions" , «Fizika-2008», N 1, pp. 14-18

KİTABLAR:
1. S.Q.Abdullayev. "Fizikadan sual və məsələlər 7-8", dərs vəsaiti, Bakı, Çaşıoğlu nəşriyyatı, 1999, 175 səh.
2. S.Q.Abdullayev. "Fizikadan sual və məsələlər 7-9", dərs vəsaiti, Bakı, Ləman nəşriyyatı, 2005, 256 səh.
3. S.Q.Abdullayev, "Fizika məsələləri, dərs vəsaiti", Bakı, Ləman nəşriyyatı, 2008, 294 səh. və başqaları

Təfərrüat:

1970-ci ildə BDU-da “Lepton-lepton toqquşması zamanı bir sıra elektromaqnit və zəif qarşılıqlı təsir proseslərində polyarizasiya effektlərinin tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
1996-cı ildə AMEA-nın fotoelektronika İnstitutunda “Lepton-lepton toqquşması zamanı bir sıra elektromaqnit və zəif qarşılıqlı təsir proseslərində polyarizasiya effektlərinin tədqiqi” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib.

1967-ci ildən nəzəri fizika kafedrasında işləyir. Bakalavr və magistr pilləsində təhsil alan tələbələrə elektrodinamika, elementar zərrəciklər fizikası, elektrozəif qarşılıqlı təsir nəzəriyyəsi, supersimmetriya kurslarından mühafizə və seminar dərsləri aparır.
125 elmi məqalənin və 35 dərslik, dərs vəsaiti və metodik vəsaitin müəllifidir.

E-mail:

s_abdullayev@mail.ru

MÜƏLLİFƏ SUAL YAZ

Adınız
   
E-mailiniz
   
 
Gizli kodu daxil edin: 46710   
* Formanı tam doldurun!
   
 

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2022 © "Bakı" nəşriyyatı