"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

19.02.2017
"İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ" çapdan çıxmışdır

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Müəlliflər / Müəlliflər müfəssəl

Cəfərzadə Kəmalə Əhməd qızı

Təvəllüd: 10.06.1976

Fəxri adları:

2009-2010-cu tədris ilinin “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsində I yer.

Karyerası:

1998-ci ildən Baki Avropa Liseyində müəllim kimi çalışır

Nəşriyyatımızla əməkdaşlıq:

 

            №                    Adı                                                                  Nəşrin növü                    Nəşr olunduğu il

1.      TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 1 sinif                                Metodik vəsait                       2008

2.      TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 1 sinif                                Metodik vəsait                       2012

3.      TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 1 sinif                                İş dəftəri                                2008

4.      TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 1 sinif                                İş dəftəri                                2012

5.      ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 1 класс       Методическое пособие        2008

6.      ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 1 класс       Методическое пособие        2012

7.      ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 1 класс       Рабочая тетрадь                  2008

8.      ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 1 класс       Рабочая тетрадь                  2012

9.      TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 2 sinif                                Dərslik                                    2009

10.   TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 2 sinif                                 Dərslik                                    2014

11.   TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 2 sinif                                 Metodik vəsait                        2009

12.   TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 2 sinif                                 Metodik vəsait                        2014

13.   TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 2 sinif                                 İş dəftəri                                 2009

14.   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 2 класс        Учебник                                 2009

15.   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 2 класс        Учебник                                 2014

16.   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 2 класс        Методическое пособие         2009

17.   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 2 класс        Методическое пособие         2014

18.   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 2 класс        Рабочая тетрадь                   2009

19.   TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 3 sinif                                 Dərslik                                     2010

20.   TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 3 sinif                                 Dərslik                                     2014

21.   TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 3 sinif                                 Metodik vəsait                         2010

22.   TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 3 sinif                                 Metodik vəsait                         2014

23.   TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 3 sinif                                 İş dəftəri                                  2010

24.   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 3 класс        Учебник                                  2010

25.   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 3 класс        Учебник                                  2014

26.   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 3 класс        Методическое пособие          2010

27.   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 3 класс        Методическое пособие          2014

28.   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 3 класс        Рабочая тетрадь                    2010

29.   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 4 класс        Учебник                                   2011

30.   TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 4 sinif                                 Dərslik                                      2011

31.   TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 4 sinif                                 Metodik vəsait                          2011

32.   TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 4 sinif                                 İş dəftəri                                  2011

33.   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 4 класс        Учебник                                  2011

34.   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 4 класс        Методическое пособие          2011

35.   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 4 класс        Рабочая тетрадь                    2011

36.   TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 5 sinif                                 Dərslik                                     2012

37.   TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 5 sinif                                 İş dəftəri                                  2012

38.   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 5 класс         Учебник                                 2012

39.   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 5 класс         Рабочая тетрадь                  2012

            40.   TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 6 sinif                                  Dərslik                                    2013

            41.   TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 6 sinif                                  Metodik vəsait                        2013

            42.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО — 6 класс         Учебник                                2013

            43.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО — 6 класс         Методическое пособие       2013

            44.  TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 7 sinif                                   Dərslik                                   2014

            45.  TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 7 sinif                                   Metodik vəsait                       2014

            46.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 7 класс          Учебник                                2014

            47. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 7 класс           Методическое пособие        2014

 

Müəllifi olduğu digər nəşr və publikasiyalar:

Adı

Nəşrin növü

Nəşriyyat, jurnal və s. adı

Həcmi

Həmmüəllif

1.     

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 1 sinif

Metodik vəsait

«Bakınəşr», 2008

64 səh.

Abbasova Ş.

2.     

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 1 sinif

Metodik vəsait

«Bakınəşr», 2012

56 səh.

 

3.     

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 1 sinif

İş dəftəri

«Bakınəşr», 2008

56 səh.

Abbasova Ş.

4.     

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 1 sinif

İş dəftəri

«Bakınəşr», 2012

56 səh.

 

5.     

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 1 класс

Методическое пособие

«Bakınəşr», 2008

64 стр.

Аббасова Ш.

6.     

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 1 класс

Методическое пособие

«Bakınəşr», 2012

56 стр.

 

7.     

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 1 класс

Рабочая тетрадь

«Bakınəşr», 2008

56 стр.

Аббасова Ш.

8.     

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 1 класс

Рабочая тетрадь

«Bakınəşr», 2012

56 стр.

 

9.     

“Xətlərin müxtəlifliyi. Xətt və naxış. Xətlərin istifadəsində sadə naxışların qurulması”

Dərs nümunəsi

Kurikulum elmi-metodik jurnalı, 2009.№1

səh. 98 - 100

 

10.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 2 sinif

Dərslik

«Bakınəşr», 2009

56 səh.

Cəlilova Y.

11.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 2 sinif

Dərslik

«Yaznəşr», 2014

56 səh

Cəlilova Y.

12.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 2 sinif

Metodik vəsait

«Bakınəşr», 2009

64 səh.

Cəlilova Y.

13.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 2 sinif

Metodik vəsait

«Yaznəşr», 2014

64 səh.

Cəlilova Y.

14.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 2 sinif

İş dəftəri

«Bakınəşr», 2009

48 səh.

 

15.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 2 класс

Учебник

«Bakınəşr», 2009

56 стр.

Джалилова Е.

16.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 2 класс

Учебник

«Yaznəşr», 2014

56 стр.

Джалилова Е.

17.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 2 класс

Методическое пособие

«Bakınəşr», 2009

64 стр.

Джалилова Е.

18.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 2 класс

Методическое пособие

«Yaznəşr», 2014

64 стр.

Джалилова Е.

19.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 2 класс

Рабочая тетрадь

«Bakınəşr», 2009

48 стр.

 

20.  

“Dərsə yaradıcı yanaşmağa imkan verən dərslik komplekti”

Məqalə

Azərbaycan müəllimi qəzeti  №02.10.2009 №38 (8351)

6-cı səh.

 

21.  

“Şagirdlər Səttar Bəhlulzadə yaradıcılığına üz tutdular”

Məqalə

Azərbaycan müəllimi qəzeti,31.12.2009 №51(8364)

8-ci səh.

 

22.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 3 sinif

Dərslik

«Bakınəşr», 2010

64 səh.

Cəlilova Y.

23.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 3 sinif

Dərslik

«Bakınəşr», 2014

64 səh.

Cəlilova Y.

24.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 3 sinif

Metodik vəsait

«Bakınəşr», 2010

80 səh.

Cəlilova Y.

25.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 3 sinif

Metodik vəsait

«Bakınəşr», 2014

80 səh.

Cəlilova Y.

26.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 3 sinif

İş dəftəri

«Bakınəşr», 2010

56 səh.

 

27.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 3 класс

Учебник

«Bakınəşr», 2010

64 стр.

Джалилова Е.

28.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 3 класс

Учебник

«Bakınəşr», 2014

64 стр.

Джалилова Е.

29.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 3 класс

Методическое пособие

«Bakınəşr», 2010

80 стр.

Джалилова Е.

30.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 3 класс

Методическое пособие

«Bakınəşr», 2014

80 стр.

Джалилова Е.

31.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 3 класс

Рабочая тетрадь

«Bakınəşr», 2010

56 стр.

 

32.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 4 класс

Учебник

«Bakınəşr», 2011

72 стр.

Джалилова Е.

33.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 4 sinif

Dərslik

«Bakınəşr», 2011

72 səh.

Cəlilova Y.

34.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 4 sinif

Metodik vəsait

«Bakınəşr», 2011

80 səh.

Cəlilova Y.

35.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 4 sinif

İş dəftəri

«Bakınəşr», 2011

64 səh.

 

36.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 4 класс

Учебник

«Bakınəşr», 2011

72 стр.

Джалилова Е.

37.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 4 класс

Методическое пособие

«Bakınəşr», 2011

80 стр.

Джалилова Е.

38.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 4 класс

Рабочая тетрадь

«Bakınəşr», 2011

64 стр.

 

39.  

Bakı Avropa Liseyinin şagirdi Yaponiyada keçirilən Beynəlxalq rəsm sərgisinin qalibi olub

Məqalə

Azərbaycan müəllimi qəzeti,

21.10.2011 - №41

16-cı səh.

 

40.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 5 sinif

Dərslik

«Bakınəşr», 2012

80 səh.

Cəlilova Y., T.Məlik

41.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 5 sinif

İş dəftəri

«Bakınəşr», 2012

28 səh.

 

42.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 5 класс

Учебник

«Bakınəşr», 2012

80 стр.

Джалилова Е. Т.Мелик

43.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 5 класс

Рабочая тетрадь

«Bakınəşr», 2012

28 стр.

 

44.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 6 sinif

Dərslik

«Bakınəşr», 2013

96 səh.

Cəlilova Y., Məmmədova M.,T.Məlik

45.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 6 sinif

Metodik vəsait

«Bakınəşr», 2013

96 səh.

Cəlilova Y., Məmmədova M.

46.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО — 6 класс

Учебник

«Bakınəşr», 2013

96 стр.

Джалилова Е., Мамедова М., Т.Мелик

47.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО — 6 класс

Методическое пособие

«Bakınəşr», 2013

96 стр.

Джалилова Е., Мамедова М.

48.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 7sinif

Dərslik

«Yaznəşr», 2014

96 səh.

Məmmədova M.

49.  

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 7sinif

Metodik vəsait

«Yaznəşr», 2014

96 səh.

Cəlilova Y., Məmmədova M.

50.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 7 класс

Учебник

«Yaznəşr», 2014

96 стр.

Мамедова М.

51.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 7 класс

Методическое пособие

«Yaznəşr», 2014

96 стр.

Джалилова Е., Мамедова М.

 

E-mail:

kamajafar@gmail.com

MÜƏLLİFƏ SUAL YAZ

Adınız
   
E-mailiniz
   
 
Gizli kodu daxil edin: 29274   
* Formanı tam doldurun!
   
 

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2020 © "Bakı" nəşriyyatı