"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

19.02.2017
"İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ" çapdan çıxmışdır

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Müəlliflər / Müəlliflər müfəssəl

Cəlilova Yeganə Qələndər qızı

Təvəllüd: 31.01.1968

Təhsili:

ali, Ə.Əzimzadə adına rəssamlıq texnikumu, ixtisas-uşaq yaradıcılıq mərkəzində rəsm və rəsmxət müəllimi (1984 – 1988); N.Tusi adına ADPU, ixtisas – rəsmxət, təsviri incəsənət və əmək müəllimi (1989-1994)

Elmi dərəcəsi:

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

Karyerası:

• Sumqayıt şəhər C.Cabbarlı adına klubda rəssam (1988 – 1989) • Sumqayıt şəhər 25 saylı məktəbdə rəsm və rəsmxət müəllimi (1994 – 1996) • Azərbaycan Müəllimlər institutunun İbtidai və məktəbəqədər təhsilin metodikası kafedrasının müəllimi (2008-2016)

Hazırkı iş yeri və vəzifəsi:

ADPU nun Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası kafedrasının dosenti (8 sentyabr 2016 cı ildən etibarən)

Nəşriyyatımızla əməkdaşlıq:

"Təsviri incəsənət"-2, Müəllim üçün metodik vəsait, 2009

"Təsviri incəsənət"-2, Dərslik, 2009

"Təsviri incəsənət"-3, Müəllim üçün metodik vəsait, 2010

"Təsviri incəsənət"-3, Dərslik, 2010

"Təsviri incəsənət"-4, Müəllim üçün metodik vəsait, 2011

"Təsviri incəsənət"-4, Dərslik, 2011

"Təsviri incəsənət"-5, Müəllim üçün metodik vəsait, 2012

"Təsviri incəsənət"-5, Dərslik, 2012"

"Təsviri incəsənət"-6, Müəllim üçün metodik vəsait, 2013

"Təsviri incəsənət"-6, Dərslik, 2013

 

 

Müəllifi olduğu digər nəşr və publikasiyalar:

  • III-IV siniflərdə incəsənət haqqında söhbətin məzmunu və aparılma metodikası. Pedaqoji tədqiqatlar (elmi məqalələr məcmuəsi), I buraxılış, Bakı- 1997, səh. 109-120
  • Uşaq bağçasında mövzu üzrə rəsm rəsm məşğələlərinin təşkili metodikası. «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə» jurnalı, 1997, № 3.səh. 57-60
  • Naturadan rəsm dərslərinin təşkili.  «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə» jurnalı, 2000, № 1,  səh. 15-18
  • Mövzu üzrə rəsm dərslərində naturadan rəsmin rolu. «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə» jurnalı, 2003, № 4, səh. 32-35
  • İnnovativ dərslər, dərs nümunələti. Açıq Cəmiyyət İnstitutu , 2002
  • Təsəvvürə əsasən naturadan rəsm üzrə işin metodikası. Pedaqoji Universitetin xəbərləri, Bakı: ADPU, 2003, №4, səh.59-64
  • Naturadan mənzərənin çəkilməsi üzrə işin metodikası. «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə» jurnalı, 2004, № 2, səh. 21-24
  • Birinci sinif üçün «Təsviri incəsənət» dərsliyi , «Elnicat» nəşriyyatı, Bakı,2005.
  • İkinci sinif üçün «Təsviri incəsənət» dərsliyi,«Elnicat» nəşriyyatı,  Bakı, 2006.
  • Naturadan rəsmin şagirdlərin intellektual səviyyəsinə təsiri. «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə» jurnalı, 2007, № 1, səh. 56-60

E-mail:

sahiba68@mail.ru

MÜƏLLİFƏ SUAL YAZ

Adınız
   
E-mailiniz
   
 
Gizli kodu daxil edin: 26474   
* Formanı tam doldurun!
   
 

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2020 © "Bakı" nəşriyyatı