"Bakı" nəşriyyatı
     
NƏŞRİYYAT   Ru | En
Nəşriyyat haqqında
Layihələr
Elektron-resurs
Mükafatlar
Vakansiya
Müəlliflər
Müəllif olmaq istəyirsinizsə
Kontrafakt
Satış nümayəndəliklərimiz

Xəbərlər

10.11.2020
Ramin Mahmudzadə və İsmayıl Calallının "C++ dilində proqramlaşdırmanın əsasları" kitabı çapdan çıxmışdır.

08.06.2019
Bakı nəşriyyatının təşkilati dəstəyi ilə məktəblilər arasında

04.04.2017
Azərtac “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”nin nəşri ilə bağlı məlumat yayıb

Arxiv >>

"Bakı" nəşriyyatı
Əsas səhifə / Müəlliflər / Müəlliflər müfəssəl

Cəlilova Yeganə Qələndər qızı

Təvəllüd: 31.01.1968

Təhsili:

ali, Ə.Əzimzadə adına rəssamlıq texnikumu, ixtisas-uşaq yaradıcılıq mərkəzində rəsm və rəsmxət müəllimi (1984 – 1988); N.Tusi adına ADPU, ixtisas – rəsmxət, təsviri incəsənət və əmək müəllimi (1989-1994)

Elmi dərəcəsi:

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

Karyerası:

• Sumqayıt şəhər C.Cabbarlı adına klubda rəssam (1988 – 1989) • Sumqayıt şəhər 25 saylı məktəbdə rəsm və rəsmxət müəllimi (1994 – 1996) • Azərbaycan Müəllimlər institutunun İbtidai və məktəbəqədər təhsilin metodikası kafedrasının müəllimi (2008-2016)

Hazırkı iş yeri və vəzifəsi:

ADPU nun Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası kafedrasının dosenti (8 sentyabr 2016 cı ildən etibarən)

Nəşriyyatımızla əməkdaşlıq:

"Təsviri incəsənət"-2, Müəllim üçün metodik vəsait, 2009

"Təsviri incəsənət"-2, Dərslik, 2009

"Təsviri incəsənət"-3, Müəllim üçün metodik vəsait, 2010

"Təsviri incəsənət"-3, Dərslik, 2010

"Təsviri incəsənət"-4, Müəllim üçün metodik vəsait, 2011

"Təsviri incəsənət"-4, Dərslik, 2011

"Təsviri incəsənət"-5, Müəllim üçün metodik vəsait, 2012

"Təsviri incəsənət"-5, Dərslik, 2012"

"Təsviri incəsənət"-6, Müəllim üçün metodik vəsait, 2013

"Təsviri incəsənət"-6, Dərslik, 2013

 

 

Müəllifi olduğu digər nəşr və publikasiyalar:

  • III-IV siniflərdə incəsənət haqqında söhbətin məzmunu və aparılma metodikası. Pedaqoji tədqiqatlar (elmi məqalələr məcmuəsi), I buraxılış, Bakı- 1997, səh. 109-120
  • Uşaq bağçasında mövzu üzrə rəsm rəsm məşğələlərinin təşkili metodikası. «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə» jurnalı, 1997, № 3.səh. 57-60
  • Naturadan rəsm dərslərinin təşkili.  «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə» jurnalı, 2000, № 1,  səh. 15-18
  • Mövzu üzrə rəsm dərslərində naturadan rəsmin rolu. «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə» jurnalı, 2003, № 4, səh. 32-35
  • İnnovativ dərslər, dərs nümunələti. Açıq Cəmiyyət İnstitutu , 2002
  • Təsəvvürə əsasən naturadan rəsm üzrə işin metodikası. Pedaqoji Universitetin xəbərləri, Bakı: ADPU, 2003, №4, səh.59-64
  • Naturadan mənzərənin çəkilməsi üzrə işin metodikası. «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə» jurnalı, 2004, № 2, səh. 21-24
  • Birinci sinif üçün «Təsviri incəsənət» dərsliyi , «Elnicat» nəşriyyatı, Bakı,2005.
  • İkinci sinif üçün «Təsviri incəsənət» dərsliyi,«Elnicat» nəşriyyatı,  Bakı, 2006.
  • Naturadan rəsmin şagirdlərin intellektual səviyyəsinə təsiri. «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə» jurnalı, 2007, № 1, səh. 56-60

E-mail:

sahiba68@mail.ru

MÜƏLLİFƏ SUAL YAZ

Adınız
   
E-mailiniz
   
 
Gizli kodu daxil edin: 40658   
* Formanı tam doldurun!
   
 

AVEL - DİSTANT PEŞƏ TƏHSİLİ PORTALI

İNFORMATİKANIN MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ

Azərbaycan dilində ilk proqramlaşdırma mühiti – ALPLogo

INFOKO

Onlayn olimpiadaların təşkili üçün portal

Zoologiya 7-8

MƏKTƏBLİLƏRİN İNFORMATİKA OLİMPİADALARI (1989-2014)

Kimya-7

İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

www.pixart.ws

1998 – 2022 © "Bakı" nəşriyyatı